Rekruttering

Det å ansette de rette menneskene, er trolig den aller viktigste jobben en leder gjør. Men å rekruttere nye medarbeidere er tidkrevende og ikke minst vanskelig. Derfor kan vi hjelpe deg med hele eller deler av prosessen. Det er en trygghet for deg.

Er du på jakt etter ny daglig leder/styrer, pedagogisk leder, støttepedagog, assistent og/eller barne- og ungdomsarbeider? Eller andre?

Mange barnehager og skoler har begrenset med midler til å sette bort hele ansettelsesprosessen. Og mange vil ha en tydelig hånd på rattet underveis. Dette vet vi og forstår vi godt. Nettopp dette er grunnen til at vi, blant svært få, tilbyr å bistå deg med utvalgte deler av ansettelsesprosessen.

Du velger selv hva du ønsker hjelp til. Det kan plukkes fra alle faser uavhengig av hverandre. Pris avtales for hvert enkelt punkt ved hvert enkelt oppdrag.

I tillegg til dette tilbyr vi veiledning og coaching i deler eller under hele prosessen.

Her er fasene vi kan komme inn og hjelpe deg med:

1. Kartlegging: Hvem ønsker du?

I denne første fasen jobber vi sammen for å finne ut hvilken type ansatt du ønsker og trenger. Er det mann, kvinne – hva slags mennesketype ser du for deg, hva mangler du i dag? Og hva slags bakgrunn, erfaring og utdanning bør vedkommende ha?

Kanskje har vi vedkommende i vår database allerede? Vi sjekker og søker – og vi hjelper deg med å utforme stillingsannonse, hvis du ønsker dette.

2. Søke- og ansettelsesfasen.

Alle som har ansatt, vet at det er mye jobb og oppfølging fra det øyeblikket annonsen er ute. Søknader skal leses, behandles og besvares, kandidater skal vurderes og til slutt innkalles på intervju. Referanser og CV skal sjekkes – og kandidatene skal kanskje også testes.

Vi kan hjelpe deg med denne krevende fasen og ta oss av hele eller deler av jobben. Alt er opp til deg og hva du ønsker og har behov for. Hvis du ønsker, kan vi ta hovedjobben i starten og etter hvert presentere deg to-tre aktuelle kandidater.

3. Oppfølging av nyansatt.

En svært viktig del av en ansettelse, men som mange kanskje tar lett på, er hva som skjer i den første fasen etter den nyansatte har begynt i jobben. Det er da rutiner blir satt, forholdet til kolleger og ledere blir formet – og ikke minst den nyansattes omgang med barna blir til.

Vi kan hjelpe deg med å følge opp den nyansatte – og hjelpe til at brikkene faller på plass, for den ansatte og for lederne.

Ta kontakt med daglig leder Marcus Baugerød på epost: marcus@ressursen.no – eller på telefon 400 70 900.