Allergikofferten

Målet med kofferten er å bedre hverdagen til barn med matvareoverfølsomhet i barnehager og skolefritidsordninger.

Vi håper at kofferten kan være med på å gi alle yrkesprofesjoner i barnehager og skolefritidsordninger lettlest og nyttig informasjon om matvareoverfølsomhet. Kofferten inneholder også tips og råd som kan bidra til et godt samarbeid mellom barnehage/skolefritidsordning og foresatte. Målet er at barnet skal få best mulig oppfølging og tilrettelegging og dermed unngå stigmatisering. Materiellet anbefales også brukt i utdanning av personell til barnehager og skoler.

Heftet i kofferten er utarbeidet av personell på Voksentoppen, Rikshospitalet-Radiumhospitalet og Bente Baugerød, daglig leder i Ressursen.

Prosjektet ble finansiert med Extra-midler fra stiftelsen helse og Rehabilitering i 2005. Vi har nå i 2014 fått midler til å revidere Allergikofferten, dens innhold og gjøre den mer brukervennlig

Allergikofferten er en praktisk plastkoffert som består av:

  • Heftet «Matvareoverfølsomhet – en veileder til barnehager og skolefritidsordninger», som er utarbeidet av klinisk ernæringsfysiolog Anne Kørner Bueso, helsesøster Marie Sørumsand, førskolelærer Marte Waage Nilsen (alle ansatt på Barneklinikken Voksentoppen, Rikshospitalet – Radiumhospitalet) og Bente Baugerød (daglig leder i Ressursen).
  • To oppskriftsark med oppskrifter på boller og rundstykker uten melk og egg og glutenfrie boller og rundstykker uten melk og egg, samt forslag til annen mat uten egg, melk og gluten.
  • «Matvareallergi & matvareintoleranse», som er en informasjonsbrosjyre fra Norges Astma- og Allergiforbund.
  • «Matvareallergi», som er et oppskriftshefte fra Opplysningskontoret for kjøtt.

Bestill Allergikofferten